Η Διαχείριση του Νερού στην προοπτική της αειφορίας

Ημερομηνία: Τρίτη 20/01/2015

Ώρα: 18:15

Αίθουσα: 222

Περιεχόμενα Διάλεξης

Το πρόβλημα του νερού και το παράδειγμα της Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων παρουσιάζεται ως ένα τυπικό δείγμα περιβαλλοντικού προβλήματος που μπορεί να βρει λύση μέσα από τις ολοκληρωμένες προσεγγίσεις της Αειφορικής και της Πράσινης Ανάπτυξης..

Go to top