Από την Περιβαλλοντική Προστασία στην Αειφόρο Ανάπτυξη για το Περιβάλλον

Ημερομηνία Τρίτη 18/11/2014

Ώρα 18:15

Αίθουσα 222

Περιεχόμενα Διάλεξης

Παρουσιάζεται η ιστορική πορεία από το τεχνοκρατικό μοντέλο της περιβαλλοντικής προστασίας, μέχρι την θεώρηση της Αειφορικής Ανάπτυξης για το Περιβάλλον, με την ολοκληρωμένη προσέγγιση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Αναπτύσσονται η έννοια και οι βασικές αρχές της Αειφορίας, όπως κατατέθηκαν στο Ρίο και όπως εξειδικεύτηκαν στη συνέχεια και αναδεικνύονται οι διαφορές από την παραδοσιακή προσέγγιση.

Go to top