Παγκόσμια Περιβαλλοντικά προβλήματα σε μια Παγκοσμιοποιημένη Οικονομία

Ημερομηνία: Τρίτη 21/10/2014

Ώρα: 18:15

Αίθουσα: 214

Περιεχόμενα Διάλεξης

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, του νερού, της ενέργειας, των δασών, της αλιείας, της εξεύρεσης τροφής, της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, της ερημοποίησης κλπ παρουσιάζονται ως αποτέλεσμα της οικονομικής δραστηριότητας και του εκάστοτε αναπτυξιακού μοντέλου. Τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα εισάγονται ως προβλήματα που οφείλονται στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Αναλύεται η δυναμική συσχέτιση μεταξύ Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Η Ανάπτυξη στηρίζεται στο Περιβάλλον και τους Φυσικούς Πόρους και ταυτοχρόνως τα περιβαλλοντικά αγαθά υποβαθμίζονται και καταναλώνονται ως αποτέλεσμα των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων

Go to top